Disclaimer

Hoewel deze website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld is Makelaardij Kooijker niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die zou kunnen ontstaan door het gebruik van de hierin aangeboden informatie. Aan de inhoud van deze website kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend of aanspraken worden gemaakt.

Makelaardij Kooijker zal nooit aansprakelijk kunnen worden gesteld voor technische of redactionele fouten die in deze website voorkomen noch voor enige eventuele gevolgschade die hieruit kan voortkomen.

Het auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de inhoud en vormgeving van deze website komt toe aan Makelaardij Kooijker en worden uitdrukkelijk voorbehouden.

Makelaardij Kooijker is niet verantwoordelijk voor de inhoud en/of juistheid van de op deze website door derden geplaatste teksten, afbeeldingen of hyperlinks evenals de informatie over Makelaardij Kooijker geplaatst op sites van derden.

Makelaardij Kooijker behoudt zich het recht voor om de inhoud van deze website en de tekst van deze pagina op elk gewenst moment naar eigen inzicht te wijzigen.