Tijdelijke verhuur goed alternatief voor (niet)verkopen Ureterp, 17-08-2012

Steeds meer huiseigenaren zien zich gedwongen hun woning tijdelijk te verhuren omdat het niet lukt deze te verkopen. Dat blijkt uit onderzoek van Vastgoed Magazine. Voor het onderzoek is bij een aantal grote en middelgrote gemeenten navraag gedaan naar het aantal aanvragen voor een vergunning voor tijdelijk verhuur onder de Leegstandwet. Dit aantal is sinds 2008 verviervoudigd.
In het kader van de Leegstandswet kan een gemeente onder bepaalde voorwaarden toestemming geven voor een huurcontract van maximaal twee jaar. Het grote voordeel van een Leegstandswet-contract is voor een verhuurder dat een huurder zich niet kan beroepen op huurbescherming. Ook voor de hypotheekverstrekker is dat belangrijk om met verhuur akkoord te gaan. De bank wil immers geen permanente verhuur omdat daardoor de waarde van het onderpand enorm daalt.

TREND ZET DOOR Uit de cijfers blijkt dat in de onderzochte gemeenten die beschikken over cijfers het aantal aanvragen in 2011 meer dan verdubbeld is ten opzichte van 2010. Ook in 2010 was al sprake van een sterke toename vergeleken met het jaar daarvoor. In sommige gevallen is het aantal aanvragen in twee jaar tijd verviervoudigd. Voor 2012 lijkt deze trend zich voort te zetten: in de eerste vijf maanden van dit jaar zijn aanzienlijk meer aanvragen ingediend dan in een vergelijkbare periode in 2011. In sommige gevallen nadert het aantal voor de eerste vijf maanden van 2012 al het totaal van vorig jaar. Een aantal gemeenten kan geen exacte cijfers noemen, maar kan het patroon wel bevestigen:“Enige jaren geleden kwam een handjevol aanvragen per jaar binnen, vooral van corporaties. Het afgelopen jaar is het aantal explosief toegenomen, vooral van particulieren, tot soms wel 50 per week”, aldus een woordvoerder van de gemeente Nijmegen. Ook in Den Haag is het aantal aanvragen in 2011 het dubbele van 2010 en benadert het aantal tot en met mei 2012 het totaal van 2011, vertelt een woordvoerder.‘CIJFERS VERKLAARBAAR’ Rogier Spoel van branchevereniging VBO Makelaar is niet verrast. Hij vindt de cijfers verklaarbaar, aangezien er de afgelopen tijd veel aandacht voor dit onderwerp is geweest en consumenten zich bewuster zijn geworden van de mogelijkheden. “Het is een praktische oplossing voor een slepend probleem. Ik denk dat consumenten realistisch zijn en voorbereid op een voorlopig slecht blijvende markt. Vanaf 2010 is de woningmarkt snel slechter geworden. Eerst dachten veel mensen misschien dat ze het wel even uit konden zingen, maar nu het maar niet beter lijkt te worden, moeten ze toch iets.” Volgens Spoel zullen velen het bij wijze van achtervang doen, voor het geval dat een makelaar komt met het bericht dat hij geen koper heeft, maar wel iemand die het huis tijdelijk wil huren. “Dan kan de vergunning er maar beter vast zijn.” Spoel vindt de trend veelzeggend over het vertrouwen van de consument in de markt, maar vindt het ook een goed teken dat de consument goed voorgelicht is.


Bron: Vastgoed

Terug...